06 травня 2019

Відкриті заняття


Сучасні відкриті заняття це демонстрація досвіду, креативності, професійної компетентності, педагогічної майстерності та творчого потенціалу педагога.

Ряд відкритих занять проведено в Херсонському кооперативному економіко-правововму коледжі: в групі Ф-391 відбулося відкрите бінарне заняття з фінансового обліку та фінансів підприємств ( Панченко Л.В., Замкова С.М.) та в групі П-391 відкрите семінарське заняття з дисципліни «Цивільне та сімейне право» (Унчикова В.А.) 

Викладачі Панченко Людмила Валеріївна та Замкова Світлана Миколаївна вміло поєднали навчальний матеріал з мультимедійною презентацію, що дало можливість глибоко розкрити тему «Визначення фінансових показників підприємств» та вирішити практичні ситуаційні завдання.


Вдало підібрані завдання викладачем Унчиковою В.А., сприяли великій активності всіх студентів. Вони дискутували, наводили приклади, шукали можливі шляхи вирішення створених викладачем виробничих ситуацій. Вікторія Анатоліївна використовувала міжпредметні зв’язки з дисциплінами «Господарське право», «Фінансове право», «Економічна теорія». 

Піднесена атмосфера та високий рівень засвоєння студентами знань з фахових дисциплін склали загальне позитивне враження в присутніх викладачів від занять.


Немає коментарів:

Дописати коментар