31 травня 2021

Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємстваОдним з ефективних шляхів підготовки майбутніх фахівців у Херсонському кооперативному економіко-правовому фаховому коледжі є поліпшення організації самостійної та практично-пошукової роботи студентів, підготовка їх до творчої діяльності. Студенти за час свого перебування у коледжі повинні не лише глибоко засвоїти теоретичний матеріал із загальноосвітніх та фахових дисциплін, а й здобути міцні практичні навички та фахові компетентності!!!
Формуванню навичок навчально- та практично-пошукової роботи у студентів сприяють навчальні дисципліни, спецкурси та спецсемінари, участь у гуртках, клубах і науково-практичних конференціях, всеукраїнських конкурсах, майстер-класах та тренінгах, підготовка реферативних повідомлень тощо.

У травні відбувалася Вісімнадцята науково-практична конференція «ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ І ЇХ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА». Робота над студентськими проектами неабияк зацікавлює молодь. Адже виступ на конференції – це не тільки звіт про свою пошукову роботу, а й можливість самореалізуватися, навчитися доступно та лаконічно висловлювати думки, володіти своїми емоціями. Це не просто, коли ти є центром уваги великої кількості слухачів.

Головна вимога до пошукової роботи кожного учасника – безперечно, практичність її застосування. Усі учасники цьогорічної конференції були дуже переконливими і довели слухачам, що обрані ними теми – не випадкові. Вони продиктовані самим життям - актуальні і своєчасні! Доповідачі не тільки глибоко дослідили проблеми, що піднімалися у наукових проектах, а й запропонували варіанти їх рішення.

Студентська науково-практична конференція вже вкотре довела, що сучасна молодь не стоїть осторонь суспільних проблем, а активно шукає способи їх подолання. І це радує, бо сьогоднішні студенти – це майбутнє держави. Дуже хочеться, щоб господарювали в ній розумні, небайдужі і працьовиті люди.

За результатами голосування місця розподілилися наступним чином:

1 місце – Гуменюк Вікторія – Фахове кафе як інноваційний підхід до надання послуг – керівник Унчикова В.А.


2 місце – Коріна Діана – Фінансова політика держави у забезпеченні днтінінзації економіки України – керівники Замкова С.М., Опрятна М.Є.


3 місце розділи дві доповіді :

Дудкіна Анастасія – Використання еко-упаковки у підприємницькій діяльності як важливий напрям соціального маркетингу та формування еко-бренду – керівник Яшина І.М.

Пазяк Поліна – Універсальність сучасного фахівця як засіб підвищення конкурентоспроможності на ринку праці – керівник Унчикова В.А.

Студенти на високому рівні представили коледж на конференціях, які проводила Укркоопспілка серед здобувачів освіти кооперативних закладів.

Фурсенко С.О.

Немає коментарів:

Дописати коментар