Практичне навчання

 Велике значення для підготовки конкурентоспроможних фахівців на ринку праці має практична підготовка. Її найважливішим завданням є поєднання навчання з практикою, шляхом укладання професійних угод і здійснення звязку з підприємствами. Для цього в 90-х роках був створений виробничий комплекс  «Меркурій», який став виробничим полігоном для стажування викладачів та проходження практики студентами.
 З 1993 року одним із найбільш ефективних видів діяльності стала  виїзна торгівля, організована працівниками коледжу на кооперативних ринках, а також у віддалених районах та населених пунктах області. Вона давала можливість поповнити обігові кошти коледжу, а студентам - здобути практичні навички. Автолавки коледжу користувалися великою популярністю у населення, адже задовольняли потреби у необхідних товарах. Їх продавали за найнижчими цінами. За організацію виїзної торгівлі відповідали  Кагаловська В.М. та Жарова С.І.
  Торговельна діяльність дала можливість колективу коледжу не тільки вижити в нелегкий час, а й  вчасно отримувати заробітну плату, премії, опікуватися долею ветеранів та вкладати кошти у покращення матеріальної бази.
 Практична підготовка є однією зі складових частин навчального процесу в коледжі. Вона складається з навчальної та виробничої практики. Розпочинається практична підготовка з дисципліни «Вступ до фаху», яка проводиться в перший тиждень  першого навчального семестру та є невід’ємною частиною практичної підготовки майбутніх фахівців. Основним завданням цієї практики є ознайомлення студентів із майбутньою спеціальністю, розкриття особливостей професійної діяльності,  прищеплення любові до своєї професії. Під час цієї практики студенти дізнаються про кваліфікаційну характеристику спеціальності, організацію навчального процесу і правила внутрішнього розпорядку коледжу. Викладачі проводять екскурсії до підприємств різних форм власності, організовують зустрічі з ветеранами праці, фахівцями бухгалтерського обліку, випускниками, які мають стабільне кар’єрне зростання.
 Навчальна практика проводиться в навчальних кабінетах, комп’ютерних аудиторіях та лабораторіях коледжу,  в навчальному магазині,  у студентському кафе, навчальному ресторані «Старий Херсон», а також на кращих підприємствах міста. Особливе зацікавлення у студентів викликають майстер-класи та заняття на діючих підприємствах, які є базами практики.
 Під час навчання студенти спеціальностей «Бухгалтерський облік», «Фінанси і кредит», «Правознавство», «Маркетингова діяльність» отримують робітничу професію «Оператор комп’ютерного набору», студенти спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність» - робітничу професію «Продавець», а ті, хто навчається за спеціальністю «Ресторанне обслуговування», - робітничі професії «Бармен» і «Офіціант».
 Виробнича або технологічна практика є завершальним етапом навчального процесу, під час якої студенти  удосконалюють уміння та навички зі спеціальності, систематизують знання на основі практичного досвіду. Для виконання студентами програм практики адміністрація коледжу  підтримує тісні зв’язки з провідними підприємствами споживчої кооперації, організаціями різних  форм власності, які використовують ефективні методи організації праці і мають кваліфікований персонал для керівництва практикою.
 Кращими базовими підприємствами для проведення виробничої практики у студентів спеціальності «Фінанси і кредит» є Фінансове управління Херсонської області, Пенсійний фонд України, «Райффайзен  Банк Аваль», ПАТ КБ «Приватбанк», банк «Фінанси і кредит», ВАТ «Державний ощадний банк України», для спеціальності «Правознавство» -

управління юстиції в Херсонській області, прокуратура, суди міста і області, нотаріальні та адвокатські контори, районні відділи внутрішніх справ;   для спеціальності «Товарознавство і комерційна діяльність» – Торгово-промислова палата, Центр стандартизації та сертифікації, Херсонська митниця, Управління захисту прав споживачів, супермаркети «Сільпо», «Україна», для спеціальності «Ресторанне обслуговування»  – туристичний комплекс «Фрегат», ресторани «Класик», «Зефір», «Алькор», «Кралиця», студентське кафе навчально-виробничої бази коледжу.
 За підсумками виробничої практики проводяться конкурси за звання «Кращий за фахом», конференції за участю студентів І-ІІ курсів та випускників, які стали успішними фахівцями.
 Організацію практичного навчання в коледжі забезпечують досвідчені викладачі-керівники практики, які також проходять стажування на сучасних підприємствах, в організаціях  та установах.
 Для підвищення рівня працевлаштування у 2011 році у навчальному закладі створено відділ сприяння працевлаштуванню студентів і випускників.
 У коледжі проводяться «Дні кар’єри», підтримується тісний зв’язок з відділом кадрів Херсонської облспоживспілки, Херсонським центром зайнятості,  іншими підприємствами та організаціями з питань працевлаштування випускників.
 У навчальному закладі налагоджено зв'язок з випускниками, збираються відгуки керівників підприємств про якість підготовки, організовуються зустрічі зі студентами.
 Контроль за виробничим навчанням та працевлаштуванням здійснюється заступником директора з виробничого навчання  Бондаренко Антоніною Петрівною, яка працює на цій посаді з  2000 року. В різні періоди історії коледжу цю важливу роботу очолювали: Доморацький Володимир Олексійович, Шумілова Лариса Іванівна, Савінкіна Наталія Рубенівна. Доля Савінкіної Н.Р. 28 років пов’язана з коледжем. Завдяки вимогливості і наполегливості Наталія Рубенівна пройшла шлях від майстра виробничого навчання до керівника: завідуючого кулінарним відділенням, заступника директора з виробничого навчання, заступника директора з адміністративно-господарської роботи.